تعاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دانشگاه‌های خارجی

تعاملات دانشگاههای علوم پزشکی با دانشگاههای دور دست در آمریکایی شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا و آسیای شرقی کلید خورد.

تعاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دانشگاه‌های خارجی

تعاملات دانشگاه‌های علوم پزشکی با دانشگاه‌های دور دست در آمریکایی شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا و آسیای شرقی کلید خورد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر نیما رضایی مشاور امور بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به اراده و تصمیم وزارت بهداشت در افزایش تعاملات بین المللی از ماموریت گرایی برای دانشگاههای علوم پزشکی جهت هدفمند کردن تعاملات با دانشگاههای دور دست در آمریکایی شمالی، آمریکای جنوبی، استرالیا و آسیای شرقی خبر داد. 

رضایی خاطر نشان کرد: این به معنای محدود کردن فعالیتهای بین المللی دانشگاهها نیست اما با مشخص کردن خط و خطوط به دانشگاهها کمک می کند که دید بازتری به فعالیتها و ارتباطات بین المللی داشته باشند که در این راستا کتابی در معاونت آموزشی وزارت بهداشت تنظیم شده است .

وی افزود: به منظور معرفی صحیح از فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در عرصه بین الملل و همچنین گسترده تر شدن فضای فعالیتهای بین المللی دانشگاه های علوم پزشکی سایت معاونت آموزشی به زبان انگلیسی در آینده ای نزدیک رونمایی می شود.

مشاور امور بین الملل معاونت آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به تنظیم بسته ای بنام بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی در بسته های طرح تحول و نوآوری علوم پزشکی توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت از Education Iran به عنوان یکی از فعالیتهای در نظر گرفته شده برای این بسته نام برد. 

وی افزود: در این سامانه که مدیریت آن با وزارت بهداشت است با همه دانشگاههای علوم پزشکی مکاتباتی جهت واگذاری این سیستم انجام شد که با مشارکت فعال آنها، دانشگاه ها نه تنها سایت خود را در این سامانه معرفی کردند که حتی برنامه های مختلفی را هم جهت ارتقای این سامانه پیشنهاد و تنظیم کردند.

رضایی با اشاره به بحث اعتباربخشی بین المللی از انعقاد تفاهم نامه با موسسات خارج از کشور به منظور تائیدیه آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد. 

وی اظهار داشت : در این طرح بنا شد در تمام ۱۰ منطقه آمایشی در فاز اول یک تعداد از دانشگاههایی که در بحث فعالیتهای بین المللی اقدامات مثبت و خوبی را انجام داده اند انتخاب و برنامه ریزی های لازم در جهت تسریع در این امر به عمل آید.

مشاور امور بین الملل معاونت آموزشی از ترجمه برنامه های آموزشی مختلف به زبان انگلیسی به عنوان یکی دیگر از طرح های بین المللی سازی در طرح تحول آموزش پزشکی نام برد و گفت: برنامه های آموزشی فارسی با همکاری شورای عالی برنامه ریزی به زبان انگلیسی ترجمه شد. 

وی افزود: در حال حاضر ۲۰۵ برنامه به زبان انگلیسی آماده شده که از این تعداد ۸۵ برنامه فوق تخصصی، تخصصی و فلوشیپ و ۳۰ برنامه علوم پایه در حال نهایی شدن و ۶۶ برنامه علوم پایه، ۱۲ برنامه دندانپزشکی و ۱۲ برنامه داروسازی هم نهایی شده است.

رضایی گفت: به دانشگاههایی که تمایل به فعالیت های بین المللی دارند پیشنهاد می شود با برگزاری دوره های کوتاه مدت و آماده سازی زیر ساختها، دوره های مشخص بین المللی را برگزار کنند تا در صورت دستیابی به معیارهای تنظیم شده بتوانند به عنوان دانشگاه بین الملل فعالیت کنند.

منبع :

مهلا کاشانی