تاج رنگارنگ خورشیدی بر فراز هیمالیا

تاکنون توانسته‌اید حلقه‌های رنگارنگ دور خورشید را ببینید؟ به این پدیده «تاج خورشیدی» (Solar Corona) گفته می‌شود و اگر در زمان لازم در جایی مناسب باشید شانس دیدن آن را دارید.

تاج رنگارنگ خورشیدی بر فراز هیمالیا

تاکنون توانسته‌اید حلقه‌های رنگارنگ دور خورشید را ببینید؟ به این پدیده «تاج خورشیدی» (Solar Corona) گفته می‌شود و اگر در زمان لازم در جایی مناسب باشید شانس دیدن آن را دارید.

عکس روز ناسا به تصوری خارق‌العاده به تاج خورشیدی بر فراز رشته کوه هیمالیا اختصاص دارد. . این تاج خورشیدی اما یادتا باشد که پدیده‌ای متفاوت با آن تاج خورشیدی است که به هنگام کسوف دیده می‌شود. این پدیده‌ گاهی اوقات زمانی دیده می‌شود که در آسمان ابرهایی نازک قرار دارند. وقتی نور خورشید از قطرات خیلی ریز آب موجود در ابر عبور می‌کند، قطره‌ها مثل منشور عمل می‌کنند و چنین رنگ‌هایی ایجاد می‌شود.


تاج رنگارنگ خورشیدی بر فراز هیمالیا


منبع :