اعلام برنامه زمان‌بندی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی

برنامه زمانبندی چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۴ اعلام شد.

اعلام برنامه زمان‌بندی چهاردهمین فراخوان جذب اعضای هیات علمی

برنامه زمانبندی چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۴ اعلام شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از مهر، برنامه زمانبندی چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۴ اعلام شد.

تقویم فراخوان بهمن ۹۴

ردیففراینداقداماتتاریخ شروعتاریخ پایانبازه زمانی مجاز
۱اعلام نیازثبت نیازها۲۲دی ۹۴۲۹دی۹۴۸روز
۲مرکزنظارت و ارزیابی۵ بهمن ۹۴۹بهمن ۹۴۵ روز
۳تخصیص ظرفیت ها۱۰ بهمن ۹۴۱۴بهمن ۹۴۵روز
۴فراخوان۱۷بهمن ۹۴۲۶بهمن۹۴۱۰روز
۵پالایش اولیه۳اسفند۹۴۱۶اسفند۹۴۱۴روز
۶فرایند جذب دانشگاه۱۷اسفند۹۴۳۰ اردیبهشت ۹۵۲ماه و نیم
۷مرکز جذب (طرح در هیات مرکزی)پدیرش از یک خرداد ۹۵

متقاضیان در صورت نیاز به مشاوره و راهنمائی از سوی کارشناسان مرکز جذب، می توانند پس از ورود به سامانه نوررضوی و از طریق مرکز پیام پرسش خود را مطرح، و پاسخ آن را در کمتر از یک روز کاری دریافت کنند.

پیگیری و انجام کلیه امور از طریق سامانه نور رضوی بوده و شرط لازم پذیرش پرونده‌ها در دبیرخانه هیأت مرکزی است و دانشگاه‌ها ملزم به اجرا و پیگیری تمامی امور مربوط به فراخوان از طریق سامانه مذکور هستند.

منبع :

مهلا کاشانی