نوروز 96

گسترش آموزش از راه دور برای بازماندگان از تحصیل

آموزش و یادگیری در جهت رشد و بلوغ فکری افراد جامعه است، بازماندگان از تحصیل با مراجعه به سیستم آموزش از راه دور، راهکار مناسب و آسانی برای رسیدن به این هدف و فراگیری علم در پیش خواهند گرفت.آموزش و یادگیری در جهت رشد و بلوغ فکری افراد جامعه است، بازماندگان از تحصیل با مراجعه به سیستم آموزش از راه دور، راهکار مناسب و آسانی برای رسیدن به این هدف و فراگیری علم در پیش خواهند گرفت.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به گفته مسئولان و کارشناسان امر، ایجاد آموزش از راه دور ارائه آموزش آسان، باکیفیت، همیشگی و همه جانبه برای اقشار جامعه مدنی را در بر خواهد گرفت.

هدف از بکارگیری سیستم آموزش از راه دور به ویژه در نهاد آموزش و پرورش، جذب حداکثری علاقمندان بازمانده از تحصیل است و از این رو به گفته مدیران مراکز تعلیم و تربیت دولتی و غیردولتی، با وجود این رویه، دیگر نباید اجازه داد حتی یک دانش آموز و سوادجو در جای جای کشور، به هر دلیلی از تحصیل باز بماند.

رییس سازمان مدارس غیردولتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت های کاری این سازمان کیفیت بخشی به مدارس آموزش از راه دور است، چرا که با عملیاتی کردن پروژه کیفیت بخشی، فعالیت اینگونه مدارس تحت الشعاع جدی قرار می گیرد.

مرضیه گرد، یکی از مشکلات موجود در یادگیری دانش آموزان و سواد آموزان را نبود امکان حضور آنان در مدارس دانست و گفت: در این زمینه همکاری خوبی با نهضت سوادآموزی آغاز شده و در صدد برگزاری کارگروه های تخصصی برای ارائه روش های جدید آموزشی به افرادی که به هر دلیل از آموزش دور بازمانده اند، هستیم.

وی افزود: با بهره برداری مطلوب از ظرفیت و قابلیت های آموزش از راه دور به ویژه در قسمت هایی که فقط با یک دانش آموز اداره می شوند مانند روستاها، مناطق دورافتاده، حاشیه شهرها و مراکز استان ها که بسیاری از کودکان به طور عمده به دلیل مسایل اقتصادی مجبور به ترک تحصیل شده اند، استفاده کرد تا مشکل عمده این دسته افراد که با مشکل حضور نیافتن در کلاس درس مواجه هستند، مرتفع شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان مدارس غیردولتی گفت: با توجه به پدید آمدن روش های جدید آموزشی مثل استفاده از تلفن همراه در آموزش، یادگیری الکترونیکی و آموزش های دوزبانه، امروز شاهد روش های متنوع آموزشی هستیم که برای امکان اجرایی کردن آنها متناسب با اهداف آموزش و پرورش و با ارائه طرح ها و پژوهش های کاربردی توسط مؤسسان، معلمان و همچنین همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، این طرح ها به زودی آماده و به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه تا مجوز قانونی آن اخذ شود.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش نیز در این خصوص با بیان اینکه هم اکنون بالغ بر 200هزار دانش آموز در افزون بر1700 آموزشگاه مراکز آموزش از راه دور کشور تحصیل می کنند ، اظهار کرد: شاخه های کاردانش در مراکز آموزش از راه دور از دو به 6 رشته افزایش یافته و تفاهم نامه ای با سازمان فنی و حرفه ای در دستور کار قرار دارد.

گودرز شاهمرادی افزود: پس از آسیب شناسی در حوزه آموزش از راه دور سه برنامه کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای ارتقاء کیفیت مراکز آموزش از راه دور اجرایی شد.

وی گفت: طرح مشارکت دوجانبه با آموزش و پرورش و تقویت زنجیره اتصال آموزش از راه دور با بخش های درونی آموزش و پرورش از مهمترین برنامه های کیفی بخشی است.

شاهمرادی با بیان اینکه اصلاح آئین نامه ها از دیگر اقدامات کیفی بخشی مدیریت آموزش از راه دور است، خاطرنشان کرد : مأمور کردن مدیران مراکز از سوی آموزش و پرورش تثبیت شد و این امر مهم از مساعدت های ویژه مشارکت دوجانبه است.

** امکان ادامه تحصیل برای افراد معلول، متاهل و بزرگسال 

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت : در این سیستم امکان ادامه تحصیل افراد معلول، متأهل و بزرگسال با پرداخت هزینه ای ناچیز فراهم می شود.

وی با بیان اینکه سیستم آموزش از راه دور هم اکنون در60 کشور جهان کاربرد دارد، افزود: این روش از سوی آموزش و پرورش کشور با توجه به مقرون به صرفه بودن آن بویژه برای افراد بازمانده از تحصیل در دو بخش یک چهارم به صورت حضوری و مابقی به شکل غیرحضوری، دنبال می شود.

** تاریخچه تاسیس مدارس آموزش از راه دور

ششم آذر 1375 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیستم آموزش از راه دور در کشور به تصویب رسید و راه اندازی آن از سال 1383 اتفاق افتاد

منبع :

مهلا کاشانی