تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان نیمه شعبان درمنطقه 15 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان نیمه شعبان درمنطقه 15 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان نیمه شعبان  درمنطقه 15 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان پسرانه نیمه شعبان درمنطقه 15  تهران را تجهیز نمود.

آقای سید عسگر معصومی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1357 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 281 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 5 قفسه کتابخانه، 5 میز مطالعه، و 20 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 33/800/000 ریال ( 3 میلیون و 380 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،425مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان نیمه شعبان  درمنطقه 15 تهران


تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان نیمه شعبان  درمنطقه 15 تهران


خرید کتاب