تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان ارشاد درمنطقه 7 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان ارشاد درمنطقه 7 تهران

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان ارشاد درمنطقه 7 تهران

 بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان پسرانه ارشاد درمنطقه 7 تهران واقع در محله وحیدیه را تجهیز نمود.

آقای حاتمی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال 1346 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 300 دانش آموز را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 6 قفسه کتابخانه، 6 میز مطالعه، و 24 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 40/160/000 ریال ( 4 میلیون و 16 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون،424مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیز کتابخانه‌ی دبیرستان ارشاد درمنطقه 7 تهران