تجهیز کتابخانه‌های کلاسی 16 استان مرزی و دورافتاده در سه فاز

مدیرکل فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: تجهیز کتابخانه‌های کلاسی 16 استان مرزی و محروم در 3 فاز انجام شده زیرا جمعیت عشایر و روستاییان این استانها بیشتر است .

تجهیز کتابخانه‌های کلاسی 16 استان مرزی و دورافتاده در سه فاز

مدیرکل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: تجهیز کتابخانه‌های کلاسی 16 استان مرزی و محروم در 3 فاز انجام شده زیرا جمعیت عشایر و روستاییان این استان‌ها بیشتر است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مهدی علی‌اکبرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا اظهار داشت: تجهیز کتابخانه‌های کلاسی مدارس ابتدایی در 16 استان طی سه فاز اجرا شده است.

وی افزود: فاز اول آن در تابستان، فاز دوم در پاییز انجام شده و به یاری خداوند فاز سوم آن نیز در زمستان امسال اجرا خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی، هنری ، اردوها و فضاهای پرورشی ادامه داد: این 16 استان جزو استان‌های مرزی و محروم کشور بوده‌اند که کتابخانه‌های کلاسی آنها در این سه فاز تجهیز می‌شود.

وی تصریح کرد: استان‌های دیگر در برنامه ما هستند اما این 16 استان چون جزو استان‌های مرزی بودند و جمعیت روستایی و عشایری آنها زیاد است ابتدا برای اینکه یک بدنه فرهنگی قوی برای آنها ایجاد کنیم تصور کردیم که اگر نقطه هدف ما باشد بهتر باشد به خصوص در مقطع ابتدایی هرچه ریشه‌ای‌تر کار شود به‌طور قطع نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

منبع :

مهلا کاشانی