برگزاری آزمون ارتقای علمی برای معلمان با سابقه کمتر از 6 سال

معلمانی که 60درصد نمره علمی را کسب کنند در دوره کارگاه آموزشی توانمند سازی شرکت خواهند کرد.

برگزاری آزمون ارتقای علمی برای معلمان با سابقه کمتر از 6 سال

مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش و پرورش در بازدید از مدارس ابتدایی منطقه عشایری تنگ تامرادی در 45 کیلومتری یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد گفت:معلمانی که 60درصد نمره علمی را کسب کنند در دوره کارگاه آموزشی توانمندسازی شرکت خواهند کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا، صادق صادق زاده گفت: این آزمون با هدف توانمند سازی معلمان ودر چند دوره برگزار می شود.

وی از اجرای طرح تدبیر برای نخستین بار در کشور خبرداد و افزود: مدیران با مراجعه به سایتtadber.dabestan.medu.irشاخص های طرح را دریافت کنند.

مدیرکل دفتر دبستانی وزارت آموزش وپرورش بیان کرد: این آزمون در فرصت های زمانی متناوب در سالهای آینده برگزار می شود.

وی همچنین گفت:برای جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان وتجمیع مدارس پراکنده مدارس کوچک برای پذیرش از دانش آموزان چند مدرسه مجاور پراکنده ایجاد می شود.

منبع :

مهلا کاشانی