کثرت مدارس شبانه‌روزی در مناطق عشایری

کهگیلویه وبویراحمد جزء استانهایی است که مرکز شبانه روزی متوسطه دوره اول ندارد واین امر باعث می‌شود برخی دانش آموزان عشایری بویژه دختران پس از دوره ابتدایی با مشکل ادامه تحصیل مواجه شوند.

کثرت مدارس شبانه‌روزی در مناطق عشایری

مدیرکل آموزش وپرورش عشایر سیار کشور در بازدید از مدارس عشایری تنگ تامرادی گفت:کهگیلویه وبویراحمد جزء استانهایی است که مرکز شبانه روزی متوسطه دوره اول ندارد واین امر باعث می شود برخی دانش آموزان عشایری بویژه دختران پس از دوره ابتدایی با مشکل ادامه تحصیل مواجه شوند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار آموزش و پرورش پانا، علی یزدان پناه گفت: براساس مصوبه اساسنامه مدارس عشایری کشور که اخیراً از سوی دفتر ریاست جمهوری ابلاغ شده است مجوز توسعه مدارس عشایری صادر شده است.

وی بیان کرد:براین اساس جهت جلوگیری از ترک تحصیل دانش آموزان از این مدارس در کهگیلویه وبویراحمد ساخته می شوند.     رضائی نیک رئیس آموزش وپرورش عشایر سیار استان هم گفت:240دانش آموز از 15منطقه عشایری استان شامل دختران وپسران متوسطه در2مرکز شبانه روزی استان تحصیل می کنند.     زارع پور مدیرکل آموزش وپرورش استان نیز افزود: در کهگیلویه وبویراحمد 43خوابگاه شبانه روزی برای مدارس روستایی وعشایری وجود دارد.  

منبع :

مهلا کاشانی