اهمیت نیم‌سال دوم برای هنرستانی‌ها

دانش‌آموزان هنرستانی توجه داشته باشید که در نیم‌‌سال دوم زمان مفید کمی براس درس خواندن دارید. تا به خود بجنبید و شروع به درس خواندن بکنید در اواخر اسفند وارد فضای عید نوروز و خرید لباس و ... می‌شوید.

اهمیت  نیم‌سال دوم برای هنرستانی‌ها

اهمیت نیم‌سال دوم برای هنرستانی‌ها

دانش‌آموزان هنرستانی توجه داشته باشید که در نیم‌‌سال دوم زمان مفید کمی براس درس خواندن دارید. تا به خود بجنبید و شروع به درس خواندن بکنید در اواخر اسفند وارد فضای عید نوروز و خرید لباس و ... می‌شوید. در ایام عید اکثر دانش‌آموزان درس خواندن را کنار گذاشته و سراغ تفرح و خوش‌گذرانی می‌روند. بلافاصله بعد از پایان تعطیلات نوروز باید دانش‌آموزان برای امتحانات نیم‌سال دوم آماده شوند . بعد از امتحانات باید دوره‌ی 40 روزه‌ی کارورزی را سپری کنند و بعد بلافاصله کنکور.

می‌بینید که زمان مفید برای درس خواندن در نیم‌سال دوم بسیار کم می‌باشد. از همین امروز برای خودتان برنامه‌ریزی کنید تا بتوانید از فرصت‌ها بهترین استفاده را ببرید چراکه خیلی زود دیر می‌شود.

غلامعلی رحمانی

غلامعلی رحمانی