مراکز آموزشی علمی کاربردی تا پایان سال رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه در ۵ سطح رتبه بندی می‌شوند که نتایج این رتبه بندی تا پایان امسال اعلام خواهد شد.

مراکز آموزشی علمی کاربردی تا پایان سال رتبه‌بندی می‌شوند

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: مراکز این دانشگاه در ۵ سطح رتبه بندی می شوند که نتایج این رتبه بندی تا پایان امسال اعلام خواهد شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمداخباری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رتبه‌بندی مراکز دانشگاه علمی کاربردی در مرحله دوم قرار دارد که در این مرحله اطلاعات مراکز راستی آزمایی می‌شوند.

وی افزود: بعد از این مرحله اطلاعات مراکز براساس شاخص‌های تدوین شده در دانشگاه ارزیابی می‌شوند و بر این اساس تا پایان سال جاری رتبه‌بندی مراکز این دانشگاه نهایی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علمی کاربردی خاطرنشان کرد: مراکزی که بر اساس این رتبه‌بندی از سطح کیفی مطلوب برخوردار نباشند و نتوانند خود را اصلاح کنند، به مرور زمان حذف خواهند شد.

اخباری گفت: پذیرش، ظرفیت و ارائه رشته تحصیلی به مراکز دانشگاه بر اساس نتایج رتبه‌بندی صورت می‌گیرد.

منبع :

مهلا کاشانی