ساخت قطعات الکترونیکی فوق‌العاده ریز ممکن می‌شود

اخیرا یک پژوهش برای شناخت ماده غیرقابل مشاهده و کشف روشی جهت اندازه‌گیری خواص آن انجام شده که نتایج آن ساخت قطعات الکترونیکی فوق‌العاده ریز را ممکن می‌سازد.

ساخت قطعات الکترونیکی فوق‌العاده ریز ممکن می‌شود

اخیرا یک پژوهش برای شناخت ماده غیرقابل مشاهده و کشف روشی جهت اندازه‌گیری خواص آن انجام شده که نتایج آن ساخت قطعات الکترونیکی فوق‌العاده ریز را ممکن می‌سازد.

اکتشافات اخیر از جمله میکروسکوپ با وضوح فوق‌العاده که جایزه نوبل 2014 را به دست آورد، تا حد زیادی ظرفیت دانشمندان را برای استفاده از نور در درک اجسام کوچک، بالا برده است، اما طول موج تابش همیشه بسیار بزرگتر از مقیاس این نانواجسام است که با مقیاس‌های زیر میکرومتر مانند نقاط کوانتومی، نانو ذرات و نانو لوله‌ها نمایان می‌شوند.


یک گروه از دانشمندان، متشکل از جان راجرز، اریک سیبرون، اسکات مک لارن و خو زی، به کشف یک روش مهم برای اندازه گیری خواص مواد نانو لوله‌ای با استفاده از یک کاوشگر ریز‌موجی پرداختند. برای این پژوهش، دانشمندان برخی از خطوط نانو لوله‌ای موازی را، شبیه به نانو لوله‌هایی که در تراشه‌های رایانه‌ای استفاده می‌شود، پرورش دادند.
این رویکرد به عنوان یک ابزار بررسی و یا روش اندازه شناسی می‌تواند تاثیر فوق العاده‌ای در فناوری‌های آینده داشته باشد.
این پژوهش در ACS Nano منتشر شده است.

منبع :