احتمال تغییر ساعات آموزشی کتاب‌های درسی

مدیرکل تألیف کتب درسی گفت: برنامه تغییر ساعات آموزشی کتاب‌های درسی به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد داده شده است تا ضمن بررسی تصویب شود.

احتمال تغییر ساعات آموزشی کتاب‌های درسی

مدیرکل تألیف کتب درسی گفت: برنامه تغییر ساعات آموزشی کتاب‌های درسی به شورای عالی آموزش و پرورش پیشنهاد داده شده است تا ضمن بررسی تصویب شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آمورزش امان‌الله امانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تغییر کتاب‌های درسی پایه دهم، گفت: در سال آینده وارد سال اول دوره متوسطه دوم می‌شویم و پایه دهم را خواهیم داشت.

وی افزود: در پایه دهم به دلیل رشته‌های آموزشی مختلف و با وجود شاخه‌ها و رشته‌های مختلف، کتاب‌های متعددی را نیز خواهیم داشت.

مدیرکل تألیف کتب درسی تصریح کرد: عنوان این کتاب‌ها هنوز مصوب نشده است اما دفتر تألیف، پیش‌تولیدها را آغاز کرده تا با تائید عناوین نهایی، تولید شود.

امانی خاطرنشان کرد: کمیته تألیف متشکل از صاحبنظران متخصص و معلمین تشکیل شده است و در ادامه نیز افراد دیگری نیز حضور خواهند داشت و در این کمیته از گروه‌های مختلف علمی دعوت می‌کنیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره انتقاد معلمان از ساعات کم درس زبان انگلیسی، گفت: ساعات آموزشی زبان در برنامه‌ای که اجرا می‌شود، کاهش چشمگیری پیدا کرده است.

مدیرکل تألیف کتب درسی ادامه داد: در برنامه جدیدی که تهیه کرده‌ایم و در دست بررسی است، در صدد هستیم تا با افزایش ساعات آموزشی برخی از دروس، کمبود ساعت را جبران کنیم؛ اما هنوز برنامه جدید ساعت آموزشی مدارس تصویب نشده است.

امانی یادآور شد: برنامه جدید کل جدول دروس مدرسه‌ای از اول تا پایان متوسطه را دربر می‌گیرد که کتاب زبان انگلیسی نیز یکی از آنها است.

منبع :مهلا کاشانی