تحلیل سؤالات دامدار ادبیات عمومی

.

تحلیل سؤالات دامدار ادبیات عمومی

نكات مشاوره‌اي سؤالات دامدار ادبيات چهارم عمومي

از مجموع 120 سؤال ادبيات - در طي شش آزمون پروژه‌هاي 2 و 3- ، 51 سؤال دامدار داشته‌ايم.

اين سؤالات را با توجه به اظهارات شما داوطلبان جمع‌بندي كرده‌ايم. باشد كه اين توصيه‌ها و پيشنهادها، برايتان راهگشا باشد.

تعداد سؤالات دامدار در هر مبحث

مبحث

لغت

املا

آرايه

تاريخ ادبيات

مفهوم

زبان فارسي

تعداد

10

4

8

2

13

14

زبان فارسي : مباحثي كه داوطلبان در آن دچار مشكل شده‌اند و نيازمند تمرين بيشتر هستند.

اجزاي جمله

گروه‌هاي اسمي

وابسته‌هاي پيشين و پسين

ساختمان واژه

نقش واژگان در بيت

واژه و تكواژ

مشكلات بيشتر داوطلبان، در مبحث دستور است. اين مباحث كه در بيشتر سؤالات كنكور سراسري مشاهده مي‌شود، غالب دانش‌آموزان را به دليل كم‌توجهي به اين

درس، دچار درد سر مي‌سازد.

مي‌توانيد اين مباحث را ابتدا در مرحله‌ي آموزش به تسلط برسيد و پس از آن تمرينات كتاب درسي را حل كنيد و هم‌چنين سؤالات سراسري را حل نماييد. همان‌طور

كه مي‌دانيد پنج سؤال كنكور سراسري به اين مبحث اختصاص دارد.

مفهوم‌:

تفاوت‌ و تقابل معنايي همواره جزء سؤالات كنكور سراسري است و اين تيپ سؤالات براي داوطلبان بيشتر ايجاد چالش مي‌كند.

نكته‌ي‌ ديگر اين‌كه داوطلبان براي انتخاب گزينه‌ي پاسخ، بدون آن‌كه متوجه مفهوم كلي شوند به معناي ظاهري واژگان توجه مي‌كنند و در دام مي‌افتند.

آرايه:

برخي مباحثِ آرايه‌هاي ادبي كه ظاهراً ساده و قابل تشخيص هستند براي داوطلبان در تست‌ها ايجاد چالش كرده‌اند.

اين آرايه‌ها عبارت‌اند از: حسن تعليل، تضاد و تناقض، اسلوب‌معادله.

اين آرايه‌ها تا زماني كه در ابيات ساده مطرح مي‌شوند به‌راحتي قابل تشخيص هستند اما هنگامي كه ابيات دشوارتر مي‌شوند، مشكل آغاز

مي‌شود. به همين علت توصيه مي‌كنم براي آرايه‌هاي ادبي حتماً نمونه‌هاي سراسري و نمونه‌هاي استاندارد ديگر را تمرين كنيد.

املا:

موضوع دردسرساز سؤالات املا، 1- شمارشي بودن و 2- واژه‌هاي هم‌آوا هستند.

  • براي اين مبحث بايد ابتدا درس‌هاي1 و 2 و 4 زبان فارسي3 را كه برخي واژگان هم‌آوا در آن‌ها آمده است، به‌دقت مطالعه كنيد.

  • مفهوم هر جمله را درك كنيد.

  • حتماً همه‌ي نمونه‌هاي سراسري را تمرين كنيد. تمرين سؤالات سراسري املا، شما را به تسلط كاملي در اين مبحث مي‌رساند. (كتاب آبي منبع مناسبي است.)

.