مهندسی دوباره‌ی منابع در نیم سال دوم(مشاوره با پشتیبان ویژه)

اگر دانش آموز سخت کوشی هستید و نیاز به مشاوره برای تصحیح یا تکمیل منابع در نیم سال دوم و معرفی کتاب‌های کانون دارید،این مشاوره توسط پشتیبان‌های ویژه(رتبه‌های برتر) انجام می‌شود.

مهندسی دوباره‌ی منابع در نیم سال دوم(مشاوره با پشتیبان ویژه)

مشاوره ی کتاب با پشتیبان های ویژه از تهران

انتخاب کتاب های کانون

اگر دانش آموز سخت کوشی هستید و نیاز به مشاوره برای تصحیح یا تکمیل منابع در نیم سال دوم و معرفی کتاب های کانون دارید،این مشاوره توسط پشتیبان های ویژه(رتبه های برتر) انجام می شود.

286- آیا شما نیاز به مشاوره دارید؟

1) من تراز بالای6000 دارم،نیاز به مشاوره برای تصحیح یا تکمیل منابع و انتخاب کتاب های کانون در نیم سال دوم دارم.     

2) من دانش آموز بدون غیبت در آزمون ها هستم،نیاز به مشاوره برای تصحیح یا تکمیل منابع و انتخاب کتاب های کانون در نیم سال دوم دارم.

3) من در نیم سال اول،در معدل یا تراز،پیشرفت داشته ام و نیاز به مشاوره برای تصحیح یا تکمیل منابع و انتخاب کتاب های کانون در نیم سال دوم دارم.

4) سه شرط بالا را ندارم اما می خواهم در نیم سال دوم،منابع خود را تصحیح کنم و با انتخاب منابع کانونی پیشرفت داشته باشم.

درس های اختصاصی و کتاب های آبی در نیم سال دوم

287- در درس های اختصاصی چگونه از کتاب های آبی کانون استفاده می کنید؟

1) در نیم سال اول کم تر به کتاب های آبی توجه می کردم اما در نیم سال دوم کتاب های آبی منبع اصلی ام خواهد بود(به دلیل حجم متعادل و استاندارد بودن تست ها)

 2) هم در نیم سال اول هم در نیم سال دوم،منبع اصلی من در درس های اختصاصی کتاب های آبی کانون است.

3) تصمیم گرفته ام تست های کتاب های آبی را نشان دار کنم و همان ها را دوباره تمرین کنم.

4) من ابتدا با کتاب های آبی تمرین می کنم و پس از آن به سراغ کتاب ها و منابع دیگر می روم.

کتـاب نــوروز

288- آیا کتاب نوروز را تهیه خواهید کرد؟

1) با پشتیبانم توافق کرده ایم کتاب نوروز را تهیه خواهم کرد.                 

2) خودم به تنهایی تصمیم گرفته ام که کتاب نوروز را تهیه کنم.                               

3) هنوز تصمیم نگرفته ام.                                                                      

4) به کتاب نوروز نیاز ندارم.

نسترن توکلی
خرید کتاب