کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 8 پاسخ- 21 دی 94

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی متن اثرگذارتر است...

کدام پاسخ را می‌پسندید؟ یک سؤال، 8 پاسخ- 21 دی 94

یک سؤال، 8 پاسخ

بیش‌تر اوقات دیدن و خواندن پرسش‌های دیگران، خود، از مطالعه‌ی چندین صفحه‌ی‌ متن اثرگذارتر است. آدم را به فکر فرو می‌برد، ذهن را می‌پروراند، زبان را به گردش درمی‌آورد و قلم را به حرکت وامی‌دارد! این صفحه متعلق به همه‌ی دانش‌آموزان و مشاوران است؛ همه‌‌ی کسانی که دوست دارند بپرسند و همه‌ی کسانی که جواب‌های‌شان راهی است برای عمیق‌تر شدن و درک بیش‌تر مسئله. برای همین، چه دانش‌آموز باشید چه مشاور و پشتیبان، در این‌جا، هم می‌توانید بپرسید هم می‌توانید یاد بگیرید.


چگونه می‌توانم پیش از هر آزمون علاوه بر هدف‌گذاری چند از ده ترازم را نیز پیش‌بینی کنم؟

پاسخ 1- این کار به تجربه و مداقه روی کارنامه‌های مختلف نیازمند است. در عین حال چون تراز در آزمون‌های مختلف متأثر از سطح دشواری سؤال‌هاست، ذکر «یک عدد» برای تراز از تقریب نسبتاً زیادی برخوردار خواهد بود و بهتر است این تخمین در مورد یک بازه‌ی تراز باشد. با بررسی کارنامه‌ی خود و دوستانتان در آزمون‌های مختلف تا حدودی می‌توانید- هر چند با تقریب- بازه‌ی ترازتان را با توجه به درصد درس‌ها تخمین بزنید. روی جلد دفترچه‌ی سؤال آزمون‌ها نیز اطلاعات جالبی در رابطه با ارتباط بازه‌های ترازی با پاسخ چند از ده در کنکور سه سال اخیر وجود دارد که کمک فراوانی به این تخمین خواهد کرد.

عطاءالله غبرایی

پاسخ 2- خوب است بدانید که سطح دشواری آزمون‌های کانون بر اساس میانگین چندتا از ده‌تای درس‌های مختلف در کنکور سراسری سه سال متوالی تنظیم می‌شود. با توجه به ارتباط بین چندتا‌ از ده‌تا و نمره‌ی تراز هر درس برای پیش‌بینی تراز خود قبل از آزمون، به دفترچه‌ی سؤال آزمون‌های کانون مراجعه کنید. جدولی را مشاهده می‌کنید که می‌توانید با توجه به هدف‌گذاری‌تان (چندتا از 10‌تا) در این آزمون، تراز تقریبی خود را بدانید. اگرچه به شما توصیه می‌کنم، به جای پیش‌بینی تراز، هدف‌گذاری چندتا از 10‌تا را با رعایت تعادل و تمرکز بر پیشرفت در یک یا دو درس، اجرا کنید.  

رضا پشنگ‌پور

پاسخ 3- از آن‌جا که آزمون‌های کانون استاندارد است شما با اطلاع از این‌که برای هر نمره‌ی تراز باید به چند سؤال از ده سؤال پاسخ دهید می‌توانید علاوه بر چند از ده تا تراز خود را نیز هدف‌گذاری کنید. این اطلاعات در سایت کانون و هم‌چنین روبه‌روی دفترچه‌های آزمون وجود دارد و می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

محمد کتابدار

پاسخ 4- هدف‌گذاری چند از ده قابل شمارش و ملموس است؛ یعنی به‌وضوح مشخص می‌کنید که از هر بسته‌ی ده‌تایی، چند سؤال جواب می‌دهید. در حالی که هدف‌گذاری برای تراز، نامفهوم و گنگ است و برای این نوع هدف‌گذاری باید از عملکرد سایر دانش‌آموزان نیز مطلع باشید. وقتی با اجرای هدف‌گذاری چند از ده، خودتان را می‌شناسید، عملکردتان را واضح و شفاف می‌کنید و آرامش دارید، اصرار به هدف‌گذاری روی تراز نکنید؛ ولی اگر مایل بودید می‌توانید برای آزمون‌های جمع‌بندی با توجه به چند از ده‌های خودتان و چند از ده‌های لازم برای هر بازه‌ی ترازی، ترازتان را پیش‌بینی کنید.

سارا شفافی

پاسخ 5- شما با هدف‌گذاری روی چندتا از ده‌تا می‌توانید تراز هر درس و درنهایت تراز کل خود را بدانید. چون اطلاعات مربوط به ترازهای مختلف با چندتا از ده‌تای مربوط به آن در سایت کانون موجود است.

محمد تره‌باری

پاسخ 6- با هدف‌گذاری صحیح، مسلماً به معیاری ثابت از پیشرفت دست می‌یابید که منتج از همان هدف‌گذاری است. درواقع با هدف‌گذاری منطقی و معقول اغلب ممکن است عددی بین 50 تا 200 نمره به تراز شما افزوده شود که با این حساب معیاری ذهنی برای شما شکل می‌گیرد. در آخر بدانید تلاش بر پیش‌بینی مقدم است.

سیدبهادر جبلی

پاسخ 7- اگر با هدف‌گذاری چند از ده به دنبال پیش‌بینی دقیقِ اعداد یکان و دهگان عدد چهاررقمی ترازتان هستید، این پیشامد بسیار نادر خواهد بود. عدد تراز شما علاوه بر درصد هر درس خودتان، به میانگین درصد‌های سایر شرکت‌کنندگان و انحراف معیار این درصدها وابسته است. هدف‌گذاری چند از ده نوعی پیش‌بینیِ شخصی جهت‌دهنده در جلسه‌‌ی آزمون است. ستون خالی «جدول هدف‌گذاری ده‌دهی» در اختیار شماست تا بر اساس اطلاعات این جدول، محدوده‌ی ترازی را که برای آن تلاش خواهید کرد مشخص کنید. این پیش‌بینی شخصی نقش انکارناپذیری در مدیریت آزمون و مدیریت پاسخ‌گویی به سؤالات دارد. با هدف‌گذاری چند از 10، بر اساس سطح آمادگی خود، تراز مطلوب خودتان را خواهید یافت و برای آن تلاش خواهید کرد. مهم‌ترین دلیل تأثیرگذاری این نوع از هدف‌گذاری همین است. 

حسام زینی لشکاجانی

پاسخ 8- بر روی جلد سؤالات آزمون میزان تراز هر درس را مشخص شده است. شما با هدف‌گذاری چندتا از 10تا می‌توانید تراز هر درس را هم مشخص کنید. البته برای مشخص کردن تراز کل عمومی و اختصاصی نقش ضرایب نیز تأثیرگذار است.

سیدمحمد حسینی