درخواست دانشمندان از مسوولان مدارس برای افزایش زمان زنگ تفریح

دانشمندان علوم غذایی از مسوولان مدرسه خواسته اند تا زمان زنگ‌های تفریح و زنگ غذا را برای دانش آموزان به نحوی برنامه ریزی کنند که آن‌ها با عجله و شتابزدگی غذا و یا میان وعده نخورند.

درخواست دانشمندان از مسوولان مدارس برای افزایش زمان زنگ تفریح

دانشمندان علوم غذایی از مسوولان مدرسه خواسته اند تا زمان زنگ های تفریح و زنگ غذا را برای دانش آموزان به نحوی برنامه ریزی کنند که آن ها با عجله و شتابزدگی غذا و یا میان وعده نخورند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از ساینس اجوکیشن، محققان علوم تغذیه دریافته اند که جویدن آهسته غذا از افزایش وزن بیش از حد دانش آموزان جلوگیری می کند و چنانچه دانش آموزان در مدرسه آرام غذا بخورند،‌بخش زیادی از مشکلات چاقی آنان حل می شود.

بر این اساس دانشمندان علوم غذایی از مسوولان مدرسه خواسته اند تا زمان زنگ های تفریح و زنگ غذا را برای دانش آموزان به نحوی برنامه ریزی کنند که آن ها با عجله و شتابزدگی غذا و یا میان وعده نخورند.

این مطالعه بر روی بیش از 50 دانش آموز در آمریکا که بین 6 تا 17 سال داشتند، انجام گرفته است.

منبع :

مهلا کاشانی