تحصیل 200 هزار دانش‌آموز در مراکز آموزش از راه دور

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: 200هزار دانش‌آموز در یک هزار و 700 آموزشگاه مراکز آموزش از راه دور کشور تحصیل می‌کنند.

تحصیل 200 هزار دانش‌آموز در مراکز آموزش از راه دور

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش گفت: 200هزار دانش‌آموز در یک هزار و 700 آموزشگاه مراکز آموزش از راه دور کشور تحصیل می‌کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، گودرز شاهمرادی در جمع مؤسسان و مدیران مراکز آموزش از راه دور در یاسوج اظهار کرد: شاخه های کاردانش در مراکز آموزش از راه دور از 2 رشته به 6 رشته افزایش یافته  وتفاهم نامه ای با سازمان فنی وحرفه ای در دستور کار قرار دارد.

مدیر آموزش از راه دور وزارت آموزش وپرورش تصریح کرد: پس از آسیب شناسی در حوزه آموزش از راه دور 3 برنامه کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت برای ارتقا کیفیت مراکز آموزش از راه دور اجرایی شد.

وی بیان کرد: طرح مشارکت دو جانبه با آموزش‌وپرورش و تقویت زنجیره اتصال آموزش از راه دور با بخش‌های درونی آموزش‌وپرورش از مهمترین برنامه‌های کیفی بخشی است. شاهمرادی با بیان این که اصلاح آئین‌نامه‌ها از دیگر اقدامات کیفی بخشی مدیریت آموزش از راه دور است، خاطرنشان کرد: مأمور کردن مدیران مراکز از سوی آموزش‌وپرورش تثبیت شد و این امر مهم از مساعدت‌های ویژه مشارکت دو جانبه است.

منبع :

مهلا کاشانی