هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید جعفری در شهرستان ساوه

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید جعفری درشهرستان ساوه

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید جعفری در شهرستان ساوه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان پسرانه شهید جعفری در ساوه از توابع استان مرکزی را هوشمندسازی نمود.

آقای جوزقی مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1380 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 300 دانش آموز را در مقطع دبستان دوره اول، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه لپ تاب ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 40/000/000 ریال (4میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) از سوی آقای محمد کتابدار نماینده بنیاد در شهرستان ساوه پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 422 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان پسرانه شهید جعفری در شهرستان ساوه