تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حاج سید ناصر ابطحی در ساوه

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حاج ناصر ابطحی در ساوه

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حاج سید ناصر ابطحی در ساوه

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه دبیرستان دخترانه حاج سیدناصر ابطحی در ساوه از توابع استان مرکزی را تجهیز نمود.

خانم طاهره منصوری، مدیر مدرسه می گوید این مرکز در سال 1360 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 267 دانش آموز دختر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، قفسه کتابخانه و قفسه دیواری صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که مبلغ 37/000/000 ریال( 3میلیون و 700 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 13/000/000 ریال (یک میلیون و سیصد هزار تومان) از سوی آقای محمد کتابدار نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان ساوه پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 420 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان حاج سید ناصر ابطحی در ساوه