حذف مقطع پیش‌دانشگاهی از سال‌های آینده

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش گفت: با استقرار ساختار آموزشی 6-3-3 در مدارس، پایه دوازدهم به طور طبیعی مستقر شده و دوره پیش دانشگاهی از سال تحصیلی 96 - 95حذف می‌شود.

حذف مقطع پیش‌دانشگاهی از سال‌های آینده

معاون متوسطه وزیر آموزش‌و‌پرورش گفت: با استقرار ساختار آموزشی 6-3-3 در مدارس، پایه دوازدهم به‌طور طبیعی مستقر شده و دوره پیش‌دانشگاهی از سال تحصیلی 96-95 حذف می‌شود.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزشعلی زرافشان روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه فرهنگی ایرنا ، اظهارکرد: هم اکنون نمرات پایه دوم و سوم متوسطه یعنی پایه های 11 و 12 به عنوان سابقه تحصیلی دانش آموز محسوب شده و این طرح در ورود آنان به دانشگاه تاثیرگذار است.

وی در مورد تغییر شیوه جذب دانشجو بعد از حذف پیش دانشگاهی، افزود: با توجه به مصوبه امسال شورای اصل کنکور آموزش و پرورش، 25 درصد نمرات امتحانی در سوابق تحصیلی تاثیرگذار بوده و از طرفی برای آزمون سراسری 95، پنج درصد نمرات پیش دانشگاهی موثر است که امسال با تاثیر مثبت و سال دیگر با تاثیر منفی محاسبه می شود.

زرافشان گفت: با استقرار این ساختار، در سال تحصیلی 95 پیش دانشگاهی حذف می شود و دوره متوسط سه ساله خواهد شد که نمرات پایه سوم متوسطه و دوره پیش دانشگاهی به عنوان سابقه تحصیلی دانش آموزان محسوب می شود.

معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمرات پایه دوم و سوم متوسطه یعنی پایه های 11 و 12 به عنوان سابقه تحصیلی خواهند بود، مطرح کرد: این طرح در ورود دانش آموزان به دانشگاه تاثیرگذار است.

زرافشان هدف از اجرای این طرح را میزان افزایش تاثیر سوابق تحصیلی در روند جذب دانشجویان در کنکور سال آتی دانست و افزود: در واقع بعد از اولین سال استمرار پایه دوم، ایجاد سابقه تحصیلی پایه دوم متوسطه یعنی پایه 11 را شروع خواهیم کرد.

وی با اشاره به موضوع اجرای قانون حذف کنکور اظهار کرد: این قانون در سال 86 مطرح شد که مجلس شورای اسلامی در سال 92 آن را اصلاح کرد و براساس قانون کنونی که ملاک عمل است یک تکلیف برای دستگاه های مختلف تعیین شده که طی پنج سال 85 درصد کل ظرفیت های آموزش عالی بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش شود.

منبع :

مهلا کاشانی