باسواد کردن 1000 نفر با کمک سازمان دانش‌آموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: میزان جذب سواد در تمام استان‌ها متفاوت است اما از بین تمام سازمان‌های دولتی، سازمان دانش آموزی برای پوشش سواد 8 هزار و 500 نفر به ما کمک کرد.

باسواد کردن 1000 نفر با کمک سازمان دانش‌آموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: میزان جذب سواد در تمام استان ها متفاوت است اما از بین تمام سازمان های دولتی، سازمان دانش آموزی برای پوشش سواد 8 هزار و 500 نفر به ما کمک کرد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش علی باقرزاده در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا به مشارکت نهادهای مختلف برای پوشش سوادآموزان اشاره کرد و گفت: بسیج 10 درصد برای پوشش 32 هزار بی سواد، مکتب قرآن برای پوشش 20 هزار نفر و سازمان دانش آموزی برای پوشش 8 هزار و 500 نفر به سازمان نهضت سوادآموزی کمک کرده اند.

وی درباره چگونگی بررسی عملکرد استان ها در وضعیت سوادآموزی، گفت: بر اساس چارچوب، 40 شاخص برای کیفیت و بررسی وضعیت سوادآموزی داریم.

باقرزاده ادامه داد: آموزش نیروی انسانی، برگزاری دوره های سوادآموزی، رابطه آن ها با کاهش بی سوادی، بررسی اطلاعات ثبتی، سنجش و امتحانات بی سوادان و  همچنین اجرای طرح های ابلاغی استان ها پایان هر سال بررسی می شود.

ایلام؛ بیشترین پوشش سوادآموزی را دارد

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: بررسی عملکرد استان ها به صورت هفتگی در قالب میزان پوشش بی سوادان است که استان ایلام در این زمینه بالاترین رتبه را دارا است.

باقرزاده افزود: استان های اردبیل، گلستان، لرستان و خراسان رضوی با ارزیابی های صورت گرفته کمی بهترین عملکرد را در پوشش افراد بی سواد دارند.

امسال 350 هزار بی سواد، باسواد شدند

وی تصریح کرد: امسال 350 هزار نفر تحت پوشش فعالیت های سوادآموزی قرار گرفتند که 160 هزار نفر آن ها در دوره سوادآموزی و بقیه در دوره انتقال و تحکیم پوشش داده شدند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه نسبت به سال گذشته از نظر عملکرد استان ها در پوشش دهی میزان سوادآموزی 3 درصد جلو هستیم، گفت: استان سمنان در ارزیابی های کمی جز 5 استان اول است اما در بحث کیفیت عقب است.

میزان جذب سواد در برخی استان ها

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی اشاره کرد: شهر تهران 7 هزار و 800 بی سواد را تحت پوشش قرار داده است. جذب سواد در سیستان و بلوچستان 37 هزار نفر و در خوزستان تاکنون 30 هزار نفر بوده است.

باقرزاده افزود: طبق آمارهای رسیده از تمام استان ها، 14 هزار سوادآموز تحت پوشش در سن 10 تا 19 سال هستند.

منبع :

مهلا کاشانی
خرید کتاب