الزام داشتن شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان برای ثبت نام در مدارس باید دارای شناسنامه سلامت باشند.

الزام داشتن شناسنامه سلامت برای دانش‌آموزان

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان برای ثبت نام در مدارس باید دارای شناسنامه سلامت باشند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از ایرنا، محمد دیمه ور گفت: طرح سنجش سلامت دانش آموزان از اقدامات اساسی آموزش و پرورش است وهدف از اجرای این طرح شناخت به موقع مشکلات نوآموزان از نظر سلامت جسمانی ، آمادگی تحصیلی ، تشخیص جایگاه آموزش و جلوگیری از افت تحصیلی آنان است.

وی با اشاره به الزامی بودن سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان تأکید کرد: دانش آموزان برای ثبت نام در مدارس باید دارای شناسنامه سلامت باشند.

دیمه ور فعالیت مدیر وعوامل اجرایی پایگاه های سنجش را بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: با اجرای این طرح دانش آموزان دارای مشکلات ذهنی ، جسمی وآمادگی تحصیلی مشخص شده و برای پیگیری به مراکز تخصصی معرفی می شوند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش از ابتدای خرداد ماه سالجاری بالغ بر یک و نیم میلیون دانش آموز بدو ورود به مدرسه برای کسب شناسنامه سلامت در 850 پایگاه سنجش آمادگی جسمانی و ذهنی نوآموزان مشارکت کردند.

منبع :

مهلا کاشانی