حمایت از تعبیه کمدهای دانش‌آموزی در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تعبیه کمد دانش آموزی در مدارس و کلاس‌های درس برای کاهش مشکلات ساختار قامتی دانش آموزان خبر داد.

حمایت  از تعبیه کمدهای دانش‌آموزی در مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از تعبیه کمد دانش‌آموزی در مدارس و کلاس‌های درس برای کاهش مشکلات ساختار قامتی دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمد دیمه‌ور در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، در پاسخ به این سوال که تعبیه کمد دانش‌آموزی در مدارس در چه مرحله‌ای است؟ گفت: این موضوع ابلاغ ملی نشده است اما بسیاری از مدیران مدارس بر اساس تجربه داخلی و خارجی خود همچنین به دلیل سلیقه و خوش فکری، این کمد را برای دانش‌آموزان تهیه کرده‌اند. 

وی ادامه داد: تعبیه کمد دانش‌آموزی در مدارس، بر اساس رویکرد ارزشیابی توصیفی و یادگیری عمیق و اصولی دانش‌آموزان است که در مدارس و در کلاس‌ها صورت می‌گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: مدیران در مدارس و به ویژه در کلاس‌های درس اقدام به تعبیه یک کمد و یک فضا برای هر دانش‌آموز کرده‌اند.

دیمه‌ور اضافه کرد: دانش‌آموزان می توانند دفاتر، کتب درسی و آموزشی مورد استفاده خود را در این کمد نگهداری کرده و از حمل و نقل آنها به صورت مکرر خودداری کنند.

وی تصریح کرد: این موضوع منجر به کاهش مشکلات ساختار قامتی دانش‌آموزان به دلیل حمل کیف سنگین خواهد شد زیرا از این طریق محتوای کیف آنها کم می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: دانش‌آموزان از این طریق می‌توانند در خانه وقت بیشتری برای انجام تکالیف خود صرف کنند.

دیمه‌ور به مدیران مدارسی که این موضوع را عملیاتی کرده‌اند، توصیه کرد: این موضوع در برخی مدارس کشور با تدبیر مدیران اجرا می‌شود ما نیز این موضوع را تاکید و توصیه می‌کنیم که مدیران و معاونان آموزش و پرورش در مدارس این موضوع را عملیاتی کنند.

منبع :

مهلا کاشانی