نمونه آزمون نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه (شاخه‌ی کاردانش)

نمونه سوالات آزمون تئوری و عملی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه در سیزدهمین دوره‌ی مسابقات علمی - کاربردی

نمونه آزمون نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه (شاخه‌ی کاردانش)

در فایل ضمیمه، نمونه سوالات آزمون تئوری و عملی نقشه‌کشی صنعتی به کمک رایانه در سیزدهمین دوره‌ی مسابقات علمی - کاربردی مرحله‌ی استانی شاخه‌ی کاردانش را به همراه کلید آن‌ها می‌توانید ببینید.