برگزاری دوره پسادکتری در دانشگاه مازندران

دانشگاه مازندران در سال ۹۵ دوره پسادکتری (Postdoc) برگزار می‌کند.

برگزاری دوره پسادکتری در دانشگاه مازندران

فارغ التحصیلان دوره دکتری می توانند در دوره پسا دکتری دانشگاه مازندران شرکت کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش داوطلبان واجد شرایط می توانند درخواست خود را به همراه مدارک مربوطه جهت طی مراحل اداری تا اول اسفندماه ۹۴ به گروه آموزشی و پژوهشی مربوطه ارسال کنند.

با توجه به رقابتی بودن جذب، اولویت پذیرش در این دوره با نخبگان تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان یا دارندگان طرح های تحقیقاتی مصوب صندوق حمایت از پژوهشگران و طرح های ملی در راستای سند توسعه علمی کشور است.

منبع :

مهلا کاشانی