راه‌اندازی شبکه‌های درون استانی برای امور تحول آموزش پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: لازم است مناطق آمایشی کشور شبکه‌های درون استانی را برای هر یک از ماموریت‌های واسپاری شده راه اندازی کنند.

راه‌اندازی شبکه‌های درون استانی برای امور تحول آموزش پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: لازم است مناطق آمایشی کشور شبکه های درون استانی را برای هر یک از ماموریت های واسپاری شده راه اندازی کنند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در جلسه منطقه آمایشی ۸ گفت: بدون شک حوزه معاونت آموزشی دانشگاهها با بار کاری زیادی مواجه است لیکن لازم است در کنار برنامه های جاری به توسعه آموزش علوم پزشکی نیز فکر شود.

لاریجانی با بیان اینکه حرکت خوبی در کشور در راستای اهداف برنامه های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی ایجاد شده اظهار داشت: پیشبرد اهداف این برنامه ها در کشور مستلزم ایجاد گفتمان مناسب بین دست اندرکاران امر آموزش است.

وی گفت: رصد جایگاه فعلی دانشگاه ها و دانشکده ها و برنامه ریزی جهت حرکت در راستای تحول و نوآوری باتوجه به وضعیت فعلی باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است با نقشه ای روشن از کلیه ظرفیت های مناطق کشور بهره برداری شود.

معاون آموزشی وزارت بهداشت تصویب سند آمایش سرزمینی را فرصتی برای حوزه آموزش علوم پزشکی ذکر کرد و بیان کرد: مقام معظم رهبری نیز در نشست با روسای دانشگاهها تاکید بسیار زیادی بر آمایش سرزمینی و ماموریت گرایی دانشگاهها در وزارت علوم و وزارت بهداشت  نموده اند.

لاریجانی با اشاره به اینکه کشور به سمت آمایش سرزمینی پیش می رود گفت: این روند در کلیه برهه های زمانی پیگیری می شود و هدف ایجاد هم افزایی از طریق اجماع و بهره برداری از پتانسیل های منطقه در کشور است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر آموزش مجازی و نگاه بین رشته ای در علوم پزشکی  گفت: دانشگاه علوم پزشکی مجازی ظرفیت مناسبی را در کشور برای توسعه آموزش مجازی ایجاد کرده است و مناطق آمایشی در صورتی که برنامه ای دارند که می تواند در سطح کشور گسترش یابد می توانند از طریق دانشگاه علوم پزشکی مجازی این کار را پیگیری کنند.

لاریجانی بر حمایت ویژه معاونت آموزشی از برنامه های تدوین شده در راستای ماموریت های واسپاری شده به مناطق تاکید کرد و بیان کرد: لازم است توزیع رشته مقاطع در سطح مناطق آمایشی بازمهندسی شود و تربیت دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی حسب نیاز منطقه به دانشکده ها و دانشگاههای کوچکتر سپرده شود و دانشگاههای بزرگتر مقاطع تحصیلات تکمیلی را توسعه دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دو نکته ای که در فعالیت مناطق آمایشی باید مورد توجه قرار گیرد این است که اولا مناطق در قالب ماموریت های واسپاری شده برای کل کشور برنامه ریزی کنند و از سایر دانشگاههای علوم پزشکی نیز استفاده کنند. همچنین بحث استفاده از سایر ظرفیت های منطقه مثل بخش خصوصی، دانشگاههای وزارت علوم نیز از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود.

وی بر راه اندازی شبکه های درون استانی برای هر یک از ماموریت های واسپاری شده تاکید کرد و گفت: لازم است هر یک از دانشگاهها و دانشکده ها ماموریت خود را برای برآورد نیازهای منطقه مشخص و پیگیری کنند.

لاریجانی گفت: باتوجه به موقعیت جغرافیایی منطقه آمایشی ۸، این منطقه از شرایط و پتانسیل های ویژه ای برخوردار است و همکاری خوبی در بین دانشگاهها و دانشکده های مستقر در منطقه صورت گرفته است.

منبع :

مهلا کاشانی