مدارس بالای 500 نفر به به دو مدرسه تفکیک می‌شوند

محمد دیمه ور گفت: بر اساس سند تحول بنیادین مدارس ابتدایی بالای 500 نفر به دو مدرسه تفکیک خواهند شد.

مدارس بالای 500 نفر به به دو مدرسه تفکیک می‌شوند

محمد دیمه ور گفت: بر اساس سند تحول بنیادین مدارس ابتدایی بالای 500 نفر به دو مدرسه تفکیک خواهند شد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بر اساس سند تحول بنیادین، مدارس دانش آموزان پایه های اول تا سوم در یک مدرسه و دانش آموزان چهارم تا ششم در مدرسه دیگری ساماندهی خواهند شد. 

وی افزود: برای اجرای کامل این طرح به 20 هزار مدرسه جدید نیاز داریم که بخشی از این کمبود را از تبدیل دبیرستان‌ها به دبستان‌ها تامین خواهیم کرد.

دیمه ور تاکید کرد: با کاهش دوره دوم متوسطه از چهار به سه سال بخشی از دبیرستان‌ها مازاد می‌شوند و می توانند به مدارس ابتدایی تبدیل شوند. 

وی گفت: همچنین طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، معلمان پایه های اول تا سوم و چهارم تا ششم هر دانش آموز در یک مدرسه ثابت می شوند تا فعالیت آموزشی بهتر صورت گیرد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش افزود: از 61 هزار مدرسه ابتدایی در کشور 35 هزار مدرسه روستایی با کلاس‌های چند پایه بوده و 26 هزار مدرسه در شهرها هستند که درصدی از این مدارس بسیار پرجمعیت است. 

دیمه ور تعداد استاندارد دانش آموزان در یک مدرسه ابتدایی را 200 نفر عنوان کرد و افزود: تحصیل دانش آموز در مدارس بالای این تعداد مشکلاتی را برای دانش آموزان و معلمان آن‌ها ایجاد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: تعداد دانش آموزان در کلاس‌های پایه های اول تا سوم ابتدایی باید حداکثر 32 نفر و کلاس‌های چهارم تا ششم باید حداکثر 35 نفر باشد که هم اکنون بیش از این تعداد است. 

دیمه ور گفت: بر اساس روند رشد جمعیت در سال‌های آینده به طور میانگین هر سال 35 هزار دانش آموز به تعداد دانش آموزان پایه اول افزوده می شود و ما نیازمند کلاس درس و معلم جدید خواهیم بود. 

منبع :

مهلا کاشانی