تجربی‌ها این تست‌ها را قبل از آزمون 25دی تمرین کنید/زیست شناسی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های تولید مثل و رشد و نمو جانوران - پروتئین سازی - تکنولوژی زیستی - پیدایش حیات و تغییر گونه‌ها - ژنتیک جمعیت ضمیمه شده است.دانش آموزان رشته تجربی

در فایل پیوست 50 سؤال از مبحث‌های 

تولید مثل و رشد و نمو جانوران

پروتئین سازی

تکنولوژی زیستی

پیدایش حیات و تغییر گونه‌ها

ژنتیک جمعیت

ضمیمه شده است.

فایل های ضمیمه
همایش جمع بندی فیزیک بخش چهارم (موج های صوتی)
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم تجربی)
دبیر : حامد چقادی