راه‌اندازی طرح آموزش سواد از طریق تلفن همراه

رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تولید نرم افراز برای آموزش سواد از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی است.

راه‌اندازی طرح آموزش سواد از طریق تلفن همراه

رییس سازمان نهضت سواد آموزی گفت: تولید نرم افراز برای آموزش سواد از طریق تلفن همراه در مراحل نهایی است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح سوادآموزی از طریق تبلت و تلفن همراه گفت: آموزش از این طریق پروژه تحقیقاتی است و به لحاظ حقوقی و فنی اقدامات لازم انجام گرفته است.

وی افزود: یک نرم افزار برای آموزش از طریق تلفن همراه طراحی شده که مراحل تکمیلی را طی می کند.

رییس سازمان نهضت سواد آموزی بیان کرد: پس از تولید این نرم افزار به صورت آزمایشی تعداد ۱۰۰ نفر تحت پوشش طرح آموزش الکترونیکی قرار می گیرند.

باقرزاده خاطرنشان کرد: همزمان با فعالیت های آزمایشی اقدامات اعتباربخشی و اثربخشی آن انجام می گیرد.

وی تصریح کرد: اگر اثربخشی طرح آزمایشی آموزش الکترونیکی مثبت باشد و هزینه و زمان کمتری نسبت به آموزش حضوری ببرد در مقیاس بزرگتر انجام خواهد گرفت.

منبع :

مطالب مرتبط

مهلا کاشانی