اجرای طرح پایش سلامتی جسمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف تا پایان دی ماه ادامه دارد.

اجرای طرح پایش سلامتی جسمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف تا پایان دی ماه ادامه دارد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرنگار مهر، طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای تمامی دانشجویان ورودی جدید این دانشگاه در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اجرا می شود.

بررسی سلامت دانشجویان، غربالگری و حمایت از دانشجویان در معرض خطر، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، انجام معاینات پزشکی و دندانپزشکی، استفاده از خدمات برخط مشاوره از محورهای اجرای این برنامه است.

دانشجویان برای شرکت در این طرح باید در سایت sut.abresalamat.ir ثبت نام کرده و پس از آن اقدام به تکمیل فرم الکترونیکی پرونده سلامت کنند.

دانشجویان بعد از تکمیل فرم های مربوطه و انجام آزمون بینایی سنجی باید تا پایان دی ماه به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه برای انجام معاینات پزشکی و دندانپزشکی مراجعه کنند.

زمان تعیین شده برای طرح پایش سلامت جسمانی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تمدید نخواهد شد.

منبع :

مهلا کاشانی