کشف سیاهچاله باریک فاقد ستاره

یک محقق فیزیک نجومی سیاه‌چاله نادر باریکی را کشف کرده که فاقد ستاره است.

کشف سیاهچاله باریک فاقد ستاره

یک محقق فیزیک نجومی سیاه‌چاله‌ نادر باریکی را کشف کرده که فاقد ستاره است.

به گزارش ایسنا، جولی کامرفورد از دانشگاه کلرادو یافته‌های خود را در جلسه سالانه انجمن اخترشناسی آمریکا در کیسیمی فلوریدا گزارش کرد. کامرفورد گفت که تنها 12 کهکشان شناسایی شده‌اند که دو سیاهچاله در آنها وجود دارد.

به طور معمول کهکشان‌ها تنها دارای یک سیاهچاله بسیار بزرگ در مرکز خود هستند. اما در این کهکشان تازه کشف شده که حدود یک میلیارد سال نوری با زمین فاصله دارد، یکی از این دو سیاهچاله، کوچکتر از دیگری است و ظاهرا بدون ستاره است.

کامرفورد حدس می‌زند که این سیاهچاله باریک در برخورد دو کهکشان که به یکی تبدیل شدند، جرم خود را از دست داده یا یک نمونه نادر از یک سیاهچاله متوسط بوده که رشد خواهد کرد. 

منبع :