نمونه سوالات امتحانی- تکنولوژی مولد قدرت- مکانیک خودرو

دانش آموزان عزیز رشته مکانیک خودرو

نمونه سوالات امتحانی- تکنولوژی مولد قدرت- مکانیک خودرو

دانش آموزان عزیز رشته مکانیک خودرو، می توانید نمونه سوالات امتحانی درس تکنولوژی مولد قدرت رشته مکانیک خودرو - هنرستان فنی شهید بهشتی کرج را در زیر مشاهده کنید.

طراح این سوالات آقای مهندس حسین غفران می باشند.

مهدی ترابی