طراحی نرم‌افزار تشخیص چهره‌هایی که فراموش می‌شوند

محققان الگوریتمی طراحی کرده‌اند که میزان فراموشی چهره افراد را مشخص می‌کند.

طراحی نرم‌افزار تشخیص چهره‌هایی که فراموش می‌شوند

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، افراد بعضی از چهره‌ها را در زندگی هیچ وقت فراموش نمی‌کنند ولی برخی از چهره‌ها از ذهن پاک شده و به یاد نمی‌آیند، این میزان فراموشی چه اندازه است؟

محققان در مطالعات اخیر، الگوریتم میزان فراموشی چهره فرد را ارائه داده‌اند تا دریابند چهره افراد چه اندازه فراموش می‌شود.

گروهی از محققان دانشگاه MIT نرم‌افزاری طراحی کرده‌اند که پیش‌بینی می‌کند چهره فرد چه میزان فراموش می‌شود.

برخی چهره‌ها ماندگارتر از سایر چهره‌ها هستند. در این تحقیق، محققان 5000 شرکت‌کننده را مورد بررسی قرار دادند و نتایجی به دست آوردند.

از شرکت‌کنندگان درخواست شد تا تصایری را ببینند و چهره‌های آشنا را شناسایی کنند.

محققان در این پژوهش، ساختار مغز افراد را نیز شبیه‌سازی کردند تا میزان ذخیره شدن تصاویر در مغز شناسایی شود.

الگوریتم تشخیص چهره افراد ارائه شده توسط محققان، MemNet نام دارد و میزان فراموشی چهره فرد را تشخیص می‌دهد.

منبع :

خرید کتاب