فیزیک - جمع‌بندی پیش‌دانشگاهی یک

با استفاده از این مطلب مباحث فیزیک یک را جمع بندی کنید .

فیزیک - جمع‌بندی پیش‌دانشگاهی یک


با استفاده از این مطلب مباحث فیزیک یک را جمع بندی کنید . در این مطلب اصلی ترین فرمول ها جمع آوری شده است .

فایل پیوست را دانلود کنید. 


نویسنده: خسرو ارغوانی فرد