تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان طالقانی در شهرستان چالدران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان طالقانی در شهرستان چالدران

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان طالقانی در شهرستان چالدران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه یدبیرستان طالقانی در شهرستان چالدران از توابع استان آذربایجان غربی را تجهیز نمود.

آقای ناصر شریف زادگان ، مدیر مدرسه می گوید: این مرکز در سال 1339 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 215 دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 9 قفسه کتابخانه و 8 صندلی می باشد.

هزینه اقلام اهدایی 37/400/000 ریال (3میلیون و 740 هزار تومان) می باشد که مبلغ 29/900/000 ریال (2میلیون و 990هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 7/500/000 ریال (750هزار تومان) از سوی خانم عذرا علیزاده نماینده بنیاد قلم چی در شهرستان چالدران پرداخت شده است .

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 418 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است .

تجهیزکتابخانه‌ی دبیرستان طالقانی در شهرستان چالدران