آزمون سنجش صلاحیت بالینی برگزار می‌شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون سنجش صلاحیت بالینی در روز پنج شنبه 17 دی ماه خبر داد.

آزمون سنجش صلاحیت بالینی برگزار می‌شود

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از برگزاری آزمون سنجش صلاحیت بالینی در روز پنج شنبه 17 دی ماه خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمدحسین پورکاظمی در گفت و گو با ایسنا گفت: آزمون سنجش صلاحیت بالینی برای داوطلبانی که در بهمن ماه سال جاری یا شهریور ماه سال آینده فارغ التحصیل می‌شوند برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت در آزمون دستیاری منوط به پذیرش در آزمون سنجش صلاحیت بالینی است افزود: افرادی که می‌خواهند در آزمون دستیاری شرکت کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند دسته‌ای که باید طرح خود را بگذرانند و دسته دیگر شامل شاگردهای ممتاز، خانم‌های متاهل و غیره که می‌توانند بدون گذراندن طرح و به صورت مستقیم در آزمون دستیاری شرکت کنند، شرط شرکت این افراد در آزمون دستیاری پذیرش در آزمون سنجش صلاحیت بالینی است.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی با تاکید بر اینکه آزمون سنجش صلاحیت بالینی در دو نوبت برگزار می‌شود، گفت: چنانچه افرادی موفق نشدند در آزمون فردا شرکت کنند می‌توانند در دوره بعدی که این آزمون برگزار می‌شود شرکت نمایند. البته این آزمون نمره نداشته و افراد یا رد می‌شوند یا پذیرفته.

منبع :

مهلا کاشانی