تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه بوعلی‌سینا

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: انجمن دانش آموختگان این دانشگاه تشکیل شده است و تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه می‌توانند در این انجمن عضو شوند.

تشکیل انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه بوعلی‌سینا

رئیس دانشگاه بوعلی سینا گفت: انجمن دانش آموختگان این دانشگاه تشکیل شده است و تمامی فارغ التحصیلان این دانشگاه می توانند در این انجمن عضو شوند.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه بوعلی سینا دارای ۵۰ هزار فارغ التحصیل است که تمامی این افراد می توانند در انجمن دانش آموختگان دانشگاه ثبت نام و عضو شوند.

وی افزود: این انجمن قرار است زمینه ارتباط فارغ التحصیلان با بدنه دانشگاه را فراهم کند تا براین اساس بتوانیم از توانایی این افراد در دانشگاه بیشتر استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا خاطرنشان کرد: در این انجمن قرار است فارغ التحصیلان به عنوان بازوی فکری و مشورتی دانشگاه باشند چراکه بسیاری از این افراد در کشور مسئولیت های مدیریتی در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند.

غلامی گفت: این انجمن بستری را فراهم می کند تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی این احساس را نداشته باشند که به طور کامل از دانشگاه جدا شده اند بلکه می توانند بعد از فراغت از تحصیل نیز به صورت مجدد به محیط دانشگاه وارد شوند.

منبع :

مهلا کاشانی