تغییر آدرس سامانه جشنواره دانشجویان برتر

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تغییر آدرس سامانه جشنواره دانشجویان نمونه خبر داد.

تغییر آدرس سامانه جشنواره دانشجویان برتر

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان از تغییر آدرس سامانه جشنواره دانشجویان نمونه خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش به نقل از خبرگزاری مهر، ابوالحسن ریاضی گفت: نظر به ایجاد مشکلات در راه اندازی سایت به آدرس اعلام شده برای ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره دانشجوی نمونه، آدرس جدید سامانه به www.nemooneh.saorg.ir  تغییر یافته است.

وی ادامه داد: دانشجویان متقاضی می بایستی ضمن مطالعه آیین نامه و شیوه نامه جدید جشنواره تا تاریخ ۲ بهمن ماه تمام مدارک و مستندات خویش را در سامانه بارگزاری کنند و نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام کنند.

معاون دانشجویان داخل سازمان اموردانشجویان افزود: بعد از اتمام مرحله ثبت نام متقاضیان، گروه‌های داوری در دانشگاه‌ها پرونده متقاضیان را داوری می کنند و برگزیدگان دانشگاهی برای رقابت در سطح کشوری به دبیرخانه مرکزی جشنواره معرفی می شوند.

منبع :

مهلا کاشانی