17 کدرشته در مقطع ارشد دانشگاه فرهنگیان فعالیت می‌کند

یکی از اولویتهای ما به روزرسانی و بازنگری در محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان است و هماکنون 17 کدرشته در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه فعال است.

17 کدرشته در مقطع ارشد دانشگاه فرهنگیان فعالیت می‌کند

سرپرست دانشگاه فرهنگیان گفت: یکی از اولویتهای ما به روزرسانی و بازنگری در محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان است و هماکنون 17 کدرشته در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه فعال است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش محمود مهرمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا، اظهار داشت: طی بازنگری که در دانشگاه فرهنگیان رخ داد حدود 16 رشته کارشناسی پیوسته داریم و محتوای آموزشی آنها حدود 10 تا 20 سال قدمت داشت که بدو تاسیس دانشگاه فرهنگیان به دلیل فرصت کم مجبور شدند از همان محتوای آموزشی استفاده کنند.

وی گفت: اما پس از تصدی سرپرستی دانشگاه فرهنگیان یکی از اولویت های ما بازنگری و به روز رسانی محتوای آموزشی دانشگاه فرهنگیان است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان خاطر نشان کرد: برای کارشناسی ارشد حدود 17 کد رشته محل داریم و دوره کارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان مختص معلمان شاغل در آموزش و پرورش است و اکنون حدود 300 دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان تحصیل می کنند.

منبع :

مهلا کاشانی