تصویب آیین‌نامه پذیرش و تربیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

ویژگی‌های عمومی و تخصصی افرادی که قصد ورود به نظام تعلیم و تربیت را دارند در این آیین‌نامه درج شده است.

تصویب آیین‌نامه پذیرش و تربیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش از تصویب نهایی آیین‌نامه پذیرش و تربیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان خبر داد و گفت: ویژگی‌های عمومی و تخصصی افرادی که قصد ورود به نظام تعلیم و تربیت را دارند در این آیین‌نامه درج شده است.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورشخبرگزاری فارس از تصویب نهایی «آیین‌نامه پذیرش و تربیت صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان» در آخرین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش خبر داد و اظهار داشت: بر اساس این آیین‌نامه، افرادی که قصد ورود به نظام تعلیم و تربیت را دارند باید برخی ویژگی‌های عمومی و تخصصی که در این آیین‌نامه قید شده است را دارا باشند.

وی با بیان این مطلب که تمام معلمان در آینده نزدیک مشمول طرح سنجش حرفه‌ای معلمان می‌شوند، تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، تمام دانشجویانی که دوره آموزشی را در دانشگاه‌های شهید رجایی و فرهنگیان طی می‌کنند باید بر اساس چهار مؤلفه ارزیابی شوند و در صورت کسب نمره مطلوب، گواهی صلاحیت تدریس دریافت خواهند کرد.

نوید ادهم به تشریح مؤلفه‌های ارزیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای دانشجومعلمان پرداخت و گفت: یک مؤلفه توان علمی است که در قالب معدل درسی یا کلاسی متجلی می‌شود؛ سه مؤلفه دیگر بیانگر فرآیندها، روندها و فعالیت‌های فوق برنامه است که یکی آزمون کتبی است که در پایان تحصیل به عمل می‌آید و مؤلفه سوم، آزمون عمومی و مؤلفه چهارم، پوشه کار است که حاوی فعالیت‌هایی است که دانشجو معلمان در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی انجام می‌دهند.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در  پاسخ به این پرسش که «آیا این فرآیند شامل دانشجو معلمان ورودی سال 1391 دانشگاه فرهنگیان می‌شود یا خیر؟»، اظهار داشت: در خصوص ورودی‌های سال 1391 هنوز نتیجه‌گیری خاصی صورت نگرفته و این موضوع در حال بررسی است.

منبع :

مهلا کاشانی