هوشمندسازی دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان کوهدشت

هوشمندسازی دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان کوهدشت

هوشمندسازی دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان کوهدشت

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبیرستان استعداد درخشان شهید بهشتی شهرستان کوهدشت در استان لرستان را هوشمندسازی نمود.

آقای علی رستاری، مدیر دبیرستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1392 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 86دانش آموز پسر را در مقطع متوسطه دوره دوم ، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را یک دستگاه پروژکتور، یک پرده هوشمند و یک دستگاه رایانه ذکر نمودند.

هزینه اقلام اهدایی 55/000/000 ریال (5 میلیون و 500 هزار تومان) می باشد که مبلغ 44/000/000 ریال (4میلیون و 400 هزار تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 11/000/000 ریال (یک میلیون و 100 هزار تومان) از سوی آقای مقصودی نماینده بنیاد در شهرستان کوهدشت پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 417 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبیرستان شهید بهشتی در شهرستان کوهدشت


خرید کتاب