نمونه سوال درس «مبانی و کاربرد رایانه» دی ماه

نمونه سوال امتحان دی ماه از درس مبانی و کاربرد رایانهدر فایل ضمیمه، یک نمونه سوال امتحان دی ماه از درس مبانی و کاربرد رایانه برای همه‌ی رشته‌ها (به جز کامپیوتر) را می‌توانید ببینید.

فایل های ضمیمه