درسنامه‌ی حد و پیوستگی به همراه چندین مثال

در اینجا برای شما از مبحث حدو پیوستگی درسنامه به همراه چندین مثال وسوال تهیه شده است که مطالعه‌ی آن برای آزمون 25 دی مفید خواهد بود.

درسنامه‌ی حد و پیوستگی به همراه چندین مثال

کنکوری های عزیز رشته ریاضی

سلام


در اینجا برای شما از مبحث حدو پیوستگی درسنامه به همراه چندین مثال وسوال تهیه شده است که مطالعه ی آن برای آزمون 25 دی مفید خواهد بود.


نویسنده : میلاد منصوری   


فایل را از ذیل دانلود نمایید.خرید کتاب