ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علامه به قوت خود باقی است

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از عدم کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده خبر داد.

ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علامه به قوت خود باقی است

رییس دانشگاه علامه طباطبایی از عدم کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده خبر داد.

به گزارش سایت کانون فرهنگی آموزش دکتر حسین سلیمی در گفت و‌گو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،درمورد ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه برای سال تحصیلی آینده در مقاطع مختلف اظهار کرد: ظرفیت پذیرش دانشجو در سال تحصیلی آینده مشابه ظرفیت پذیرش در سال تحصیلی جاری خواهد بود.البته دانشگاه علامه در دو سال گذشته در برخی از رشته های تحصیلات تکمیلی که دانشجو بی رویه جذب شده بود، کاهش ظرفیت داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه علامه در دوسال قبل با هدف اصلاح نسبت استاد به دانشجو و افزایش کیفیت آموزشی صورت گرفته، افزود: نسبت استاد به دانشجو در دو سال اخیر با افزایش تعداد اساتید و کاهش پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی از یک به 42 به یک به 30 رسیده است.

رییس دانشگاه علامه طباطبایی در پایان تاکید کرد:اما میزان پذیرش دانشجو از سال گذشته ثابت مانده تا دانشگاه در حوزه آموزش به ثبات برسد.

منبع :

مهلا کاشانی