نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو

کتاب امتحانات نهایی رشته مکانیک خودرو از کتاب فروشی‌های معتبر و یا تماس با دفتر مرکزی کانون فرهنگی آموزش، تهیه کنید.دانش آموزان عزیز رشته مکانیک خودرو نمونه سوالات امتحان نهایی درس رسم فنی تخصصی، فصل سوم را می توانید در زیر مشاهده کنید.

برای دیدن پاسخ این سوالات و نمونه سوالات سایر دروس امتحانات نهایی می توانید کتاب امتحانات نهایی رشته مکانیک خودرو  را از کتاب فروشی های معتبر و یا تماس با دفتر مرکزی کانون فرهنگی آموزش (66962500-021 داخلی 136) ، تهیه کنید.

نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو

نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو

نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو

نمونه سوالات امتحانی - رسم فنی تخصصی- مکانیک خودرو


مهدی ترابی