هدف‌ها‌یتان را دوباره بررسی کنید

دوباره‌کاری یعنی روز قبل از آزمون مجدداً چند از ده‌های خود را بررسی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر دهید.

هدف‌ها‌یتان را دوباره بررسی کنید

همان طور که می‌دانید چند از ده معیاری قابل قبول برای ارزیابی عملکرد و هم‌چنین هدف‌گذاری است. برای افزایش راندمان این تکنیک می‌توانید به روش زیر عمل کرده و درواقع با یک تیر نه دو نشان بلکه چند نشان بزنید!

هدف‌گذاری اول را روز آزمون و بعد از دریافت کارنامه انجام دهید؛ یعنی بعد از این‌که کارنامه را از پشتیبان خود گرفتید تصمیم بگیرید در آزمون بعد می‌خواهید برای هر درس چه‌کار کنید. این هدف‌گذاری اولیه است که اگر واقع‌بینانه باشد منجر به برنامه‌‌ریزی صحیح و ایجاد انگیزه برای پیشرفت می‌شود.

دوباره‌کاری یعنی روز قبل از آزمون مجدداً چند از ده‌های خود را بررسی کرده و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر دهید.

برای تغییر چند از ده باید بررسی کنید:

آیا میزان مطالعه‌ی شما هماهنگ با برنامه‌ریزی‌تان بوده است؟ آیا به ایده‌آل خود رسیده‌اید؟

توجه داشته باشید که کم کردن تعداد سؤالات نباید تبدیل به یک چالش شود. این کم کردن نشانگر شفافیت ذهن شماست و از طرفی استرس شما را در جلسه‌ی آزمون کنترل می‌کند و هم‌چنین پاسخ‌های غلط ناشی از بی‌دقتی و شک‌دار را کاهش می‌دهد.