چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

سعی کنید پیشوندها و پسوندهایی که اسم، فعل یا صفت تولید می‌کنند خوب یاد بگیرید.

چگونه زبان انگلیسی خود را تقویت کنیم؟

برای این‌که دامنه‌ی واژگان خود را افزایش دهید، طبیعتاً نیاز به مطالعه‌ی منظم و روزانه دارید. روزانه کلمه‌ی جدید یاد بگیرید و کلمات قبلی را مرور کنید. حداقل ۳۰ تا ۶۰ دقیقه را صرف بهبود درس زبان کنید. کلمات جدید را در دفتری جداگانه یادداشت کرده و سعی کنید با کاربرد کلمات در جمله آشنا شوید. از همان آغاز برنامه، سعی کنید با فونتیک‌ها آشنایی پیدا کنید تا بتوانید تلفظ درست کلمات انگلیسی را یاد بگیرید.

سعی کنید پیشوندها و پسوندهایی که اسم، فعل یا صفت تولید می‌کنند خوب یاد بگیرید. برای یادگیری زبان حتماً از جعبه‌ی لاینتر استفاده کنید. هنگام نوشتن کلمه بر روی کارت‌ها، یک یا دو جمله نیز از آن کلمه بنویسید تا کاربرد کلمه را خوب یاد بگیرید. هم‌چنین نوشتن مشتقات، مترادف، متضاد یا کلمات مشابه در کنار کلمه‌ی جدید مفید خواهد بود.