بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر 94

سؤالات ریاضی تیزهوشان نسبت به آزمون عادی ریاضی کمی سخت‌تر یا بهتر است بگوییم نکته‌دارتر است؛ بنابراین نیاز به مطالعه‌ی بیش‌تر و دقت در پاسخ‌گویی به سؤالات دارد.

بررسی سؤالات ریاضی تیزهوشان پایه‌ی ششم در آزمون 20 آذر 94

سؤالات ریاضی تیزهوشان نسبت به آزمون عادی ریاضی کمی سخت‌تر یا بهتر است بگوییم نکته‌دارتر است؛ بنابراین نیاز به مطالعه‌ی بیش‌تر و دقت در پاسخ‌گویی به سؤالات دارد.

سؤال اول مطابق آزمون‌های قبلی تیزهوشان، تکرار از آزمون قبل است که انتظار می‌رود همه بتوانند به آن پاسخ دهند.

سؤال دوم ساده است و با توجه به مفهوم کسر و تبدیل واحد به‌راحتی به جواب می‌رسد.

این سؤال هم ساده است. فقط باید با دقت اعمال ریاضی را انجام دهید. باید ابتدا کسر را به اعشار تبدیل کرده و سپس مقایسه‌ی اعداد از نظر بزرگی را انجام دهید و میانگین بگیرید.

سؤال چهارم در عین سادگی نیاز به دقت و توجه دارد. دانش‌آموز باید از راه تشخیص تقسیم طول میله به چند قسمت و دقت به این نکته که طول قسمت سوم 6 برابر طول هر قسمت است به جواب دست پیدا کند.

سؤال پنجم سؤالی مفهومی و کاربردی است. دانش‌آموز باید به مفهوم محیط مسلط باشد و بداند که هر دوری که چرخ می‌زند یک بار محیط را پیموده است. دوچرخه وقتی مسافت مساوی را طی می‌کند که ضرب محیط در تعداد دورها برابر باشد (محیط کم‌تر تعداد دور بیش‌تر و برعکس).

سؤال ششم هم نسبتاً ساده است و نیاز به دقت در انجام اعمال ریاضی دارد. با هم‌مخرج کردن کسرها جواب به دست می‌آید و سپس تفاضل عدد مورد نظر در سؤال با جواب حاصل از هم‌مخرج کردن محاسبه می‌شود.

سؤال هفتم واقعاً ساده است و فقط دقت می‌خواهد که متوجه شوید طول هر قسمت یک سانتی‌متر است.

سؤال هشتم نکته‌دار و سخت‌تر از مابقی سؤالات است. باید این نکته را بدانید که قاعده‌ی تناسب در مثلث برقرار است و اگر طول دو ضلع مثلثی نصف طول دو ضلع مثلث دیگری باشد، طول ضلع سوم آن نیز نصف طول ضلع سوم مثلث بزرگ‌تر است. با دانستن این نکته طول اضلاع مثلث قابل محاسبه است و محیط را هم می‌توان به دست آورد؛ اما در کل سؤال وقت‌گیری است.

سؤال نهم هم نکته‌دار است و با استفاده از الگویابی قابل حل است. با گذاشتن یک نقطه وسط خط، 2 پاره‌خط ایجاد می‌شود و سپس با گذاشتن 15 نقطه، 30 پاره خط ایجاد می‌شود.

سؤال دهم ساده است. فقط باید برای شمردن روش درستی داشت. دانش‌آموزی که مفهوم پاره‌خط را به‌درستی می‌داند به‌راحتی با شمردن به جواب می‌رسد. فقط باید از یک رأس شروع کند و تمام پاره‌خط‌ها را بشمرد و بعد به سراغ رأس دیگر برود.

با بررسی سؤالات متوجه شدیم که یک سؤال تکراری و شش سؤال هم ساده است و فقط در بعضی موارد دقت بالاتری می‌خواهد. پس آزمون تیزهوشان هم سخت نیست، بلکه تمرین بیش‌تر می‌خواهد. دانش‌آموزی که بررسی سؤالات آزمون قبل را فراموش نکند حتماً نتیجه‌ی بهتری خواهد گرفت؛ زیرا با نوع طراحی و کاربرد نکات آشناتر می‌شود و سؤالات مشابه را هم بدون صرف وقت و به‌راحتی پاسخ می‌دهد.