اهمیت نقش پدر در رشد و شکوفایی فرزند

همان طور که می‌دانید نقش والدین در تربیت فرزندشان بسیار حائز اهمیت است.

اهمیت نقش پدر در رشد و شکوفایی فرزند

همان طور که می‌دانید نقش والدین در تربیت فرزندشان بسیار حائز اهمیت است. شیوه‌ی برخوردها، محبت یا خشونت، قاطعیت در رفتار پدر و مادر در رشد و شکوفایی هر چه بهتر فرزندان نقشی تعیین‌کننده دارد؛ اما متأسفانه پدر به دلیل مشغله‌ی کاری و... فرصت چندانی برای ارتباط برقرار کردن با فرزند خود ندارد و نقش پدر در این گونه موارد کم‌رنگ‌تر است و به نوعی تمام مسئولیت‌ها بر عهده‌ی مادر است. باید گفت فرزندان در مسیر رشد از افراد بسیاری تأثیر می‌پذیرند که در میان آن‌ها رفتار و الگوی پدر از همه‌ی آن‌ها مهم‌تر و مؤثرتر است.

پدر خانواده باید برنامه‌ای تدارک ببیند تا بتواند ارتباط مؤثری با فرزند خود برقرار کند و این ارتباط به گونه‌ای باشد که صرفاً مختص نصیحت و پند و اندرز نباشد، بلکه باید شخصیت او را برای مادام‌العمر رنگ دهد.

پدر باید به حرف‌های فرزند خود با دقت گوش دهد و پیگیر وضعیت او حتی در درس و مدرسه باشد. پدر باید سرمشق صداقت، وقت‌شناسی، خوش‌قولی، صبر، جرئت و... باشد و با عمل به تمام این موارد شخصیت فرزند خود را به‌‌درستی شکل دهد.